Welke Gemeenten in en rond Antwerpen zijn het veiligste

security logo

Het bepalen van welke gemeentes in Antwerpen het veiligst zijn, hangt af van verschillende factoren en kan afhankelijk zijn van de specifieke metingen en gegevens die worden gebruikt om de veiligheid te meten Er zijn verschillende factoren die de veiligheid van een gemeente kunnen beïnvloeden, zoals het aantal politieagenten in de buurt, de aanwezigheid van bewakingscamera’s en verlichting op straat. Andere factoren zijn de economische omstandigheden in de gemeente, de demografische samenstelling en de algehele sfeer en cultuur van de buurt

De gemeenten in het noorden van Antwerpen, die meer landelijk en residentieel zijn, hebben doorgaans lagere criminaliteitscijfers dan de meer stedelijke gemeenten zoals Antwerpen zelf. Het is echter belangrijk om op te merken dat criminaliteit niet beperkt blijft tot bepaalde gemeenten en dat veiligheid afhangt van veel factoren, waaronder de tijd van de dag en de omgeving waarin men zich bevindt

In 2020 waren er in Antwerpen 42.798 misdrijven geregistreerd, wat een daling betekent ten opzichte van het voorgaande jaar. De meest voorkomende misdrijven waren diefstal, inbraak, druggerelateerde misdrijven en geweldsdelicten. Hierbij enkele cijfers:

Schoten: Schoten staat bekend als een rustige en veilige gemeente. In 2020 werden er 1.347 misdrijven geregistreerd, wat overeenkomt met een incidentie van 28,7 misdrijven per 1.000 inwoners.

Brasschaat: Brasschaat is een van de meest welvarende gemeenten in België en staat bekend om zijn rustige en groene omgeving. In 2020 werden er 1.455 misdrijven geregistreerd, wat overeenkomt met een incidentie van 32,1 misdrijven per 1.000 inwoners.

Brecht: Brecht is een landelijke gemeente in het noorden van Antwerpen. In 2020 werden er 1.579 misdrijven geregistreerd, wat overeenkomt met een incidentie van 32,9 misdrijven per 1.000 inwoners.

Ranst: Ranst is een gemeente gelegen in het westen van Antwerpen en staat bekend om zijn landelijke karakter. In 2020 werden er 1.575 misdrijven geregistreerd, wat overeenkomt met een incidentie van 36,2 misdrijven per 1.000 inwoners.

Borgerhout: Borgerhout staat bekend als een van de buurten in Antwerpen met hogere criminaliteitscijfers. In 2020 werden er 2.994 misdrijven geregistreerd. Dit waren voornamelijk diefstallen, inbraken en geweldsdelicten.

Berchem is dan weer een relatief veilige buurt in Antwerpen, met een lager aantal misdrijven dan sommige andere wijken. In 2020 werden er in Berchem 1.818 misdrijven geregistreerd, waarvan de meeste diefstallen en inbraken waren.

Wilrijk is de buurt met een laag aantal misdrijven in vergelijking met andere wijken in Antwerpen. In 2020 werden er in Wilrijk 1.131 misdrijven geregistreerd, waarvan de meeste diefstallen en inbraken waren.

Antwerpen-stad, de grootste en meest bevolkte buurt in Antwerpen, heeft een hoger aantal misdrijven dan sommige andere buurten in de regio. In 2020 werden er in Antwerpen-stad 36.855 misdrijven geregistreerd, waarvan de meeste diefstallen, inbraken en geweldsdelicten waren.

Deze cijfers zijn slechts een indicatie en er zijn veel factoren die de veiligheid van een buurt bepalen. Het is daarom belangrijk om op te merken dat bepaalde gemeenten niet gegarandeerd veiliger zouden zijn dan andere, maar wel dat er in verhouding minder criminaliteit plaatsvindt.

Raadpleeg voor specifieke informatie over de veiligheidssituatie in een bepaalde buurt de lokale autoriteiten en politie.